Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Thông cáo báo chí số 97 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Ngày 27/8/2020)

Người đăng: Hồ Thị Phương Thuận Ngày đăng: 21:14 | 27/08 Lượt xem: 110

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 18h00 ngày 27/8/2020, như sau:

Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các biện pháp triển khai phòng, chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo 

Từ đầu mùa dịch Covid-19 đến nay

Về mẫu xét nghiệm: Đã triển khai thực hiện 94.718 mẫu xét nghiệm, trong đó: 101 mẫu dương tính (+), 94.617 mẫu âm tính (-), 0 mẫu đang chờ kết quả. Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: tổng số 7.751 người; trong đó: đang cách ly tập trung cho 631 người (số cách ly mới trong ngày: 03 người), kết thúc cách ly cho 7.120 người (số kết thúc cách ly mới trong ngày: 154); Cách ly y tế tại các nhà/nơi lưu trú: tổng số 58.394 người; trong đó: đang cách ly cho 10.193 người (số cách ly mới trong ngày: 638 người) và đã kết thúc cách ly cho 48.201 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 6.642); Cách ly y tế tại cơ sở y tế: tổng số 841 người; trong đó: đang cách ly cho 148 người (số cách ly mới trong ngày: 08 người) và đã kết thúc cách ly cho 693 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 15).

Từ ngày 25/7/2020 đến nay (Từ khi Bộ Y tế công bố ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên ở cộng đồng tại TP Đà Nẵng

 Về mẫu xét nghiệm: Đã triển khai thực hiện 87.244 mẫu xét nghiệm (chiếm tỷ lệ 92,1% so với tổng số mẫu cả 2 đợt), trong đó: 96 mẫu dương tính (+), 87.148 mẫu âm tính (-), 0 mẫu đang chờ kết quả (trong ngày lấy 717 mẫu xét nghiệm); Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: tổng số 4.979 trong đó: đang cách ly tập trung cho 631 người (số cách ly mới trong ngày: 03 người), kết thúc cách ly cho 4.348 người (số kết thúc cách ly mới trong ngày: 154); Cách ly y tế tại các nhà/nơi lưu trú: tổng số 51.959 người; trong đó: đang cách ly cho 10.193 người (số cách ly mới trong ngày: 638 người) và đã kết thúc cách ly cho 41.766 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 6.642); Cách ly y tế tại cơ sở y tế: tổng số 633 người; trong đó: đang cách ly cho 148 người (số cách ly mới trong ngày: 08 người) và đã kết thúc cách ly cho 485 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 15).

* Số bệnh nhân COVID-19 được điều trị: 97 người; trong đó, Bệnh viện Trung ương Huế: 05 ca mắc/03 chết, Bệnh viện Trung ương Quảng Nam: 62 ca/0 chết và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam: 30 ca/0 chết (30 ca công bố tại Quảng Nam và 01 ca công bố tại TP Đà Nẵng); thở máy: 0 trường hợp, ra viện: 13 trường hợp (Bệnh viện Trung ương Quảng Nam có 07 trường hợp: BN716, BN719, BN433, BN622, BN643, BN773, BN834; Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam có 06 trường hợp: BN519, BN551, BN549, BN563, BN564, BN616, tất cả đều đã khỏi bệnh, xuất viện và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại địa phương).

Một số hoạt động khác trong ngày 27/8/2020

Tiếp tục giám sát, điều tra truy vết lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp F1, F2; xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu đúng quy định;

Xử lý môi trường tại các khu cách ly tập trung và một số khu vực nguy cơ trên địa bàn tỉnh;

Họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 với Bộ Y tế;

Sở Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại các huyện, thị xã, thành phố: Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, tỉnh Quảng Nam

Căn cứ quy định tại các văn bản của Trung ương và tinh thần Chỉ thị số 56-CT/TU ngày 07/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 27/8/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành văn bản số 2372/QĐ-UBND về việc kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại các huyện, thị xã, thành phố: Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, tỉnh Quảng Nam, theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định:

 Kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại các huyện, thị xã, thành phố: Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An vào lúc 06h00 ngày 28/8/2020.

Giao Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố: Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ đã được UBND tỉnh quy định cụ thể tại Công văn số 4232/UBNDKGVX ngày 28/7/2020 và Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 đến khi có Thông báo mới.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp với các Sở, ngành liên quan về Đề án hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Ngày 26 tháng 8 năm 2020, đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các Sở, ngành liên quan để nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Đề án hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.  

Sau khi nghe báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo; phát biểu của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kết luận:

 Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các Sở, Ban, ngành tại cuộc họp, khẩn trương chỉnh sửa Đề án hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT công lập, ngoài công lập theo 2 phương án cụ thể như sau:

* Phương án 1: Hỗ trợ 100% học phí trong 4 tháng (9, 10, 11, 12/2020) của năm học 2020-2021 đối với trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT công lập, ngoài công lập tại 6 huyện miền núi cao (Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn) và đối với trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT công lập, ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn (hộ cận nghèo và hộ gia đình khó khăn được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ) của các huyện, thị xã, thành phố còn lại.

* Phương án 2: Hỗ trợ 100% học phí trong 4 tháng (9, 10, 11, 12/2020) của năm học 2020-2021 đối với trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT công lập, ngoài công lập trên địa bàn tỉnh trừ trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT công lập, ngoài công lập có bố hoặc mẹ đang được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

 Sau khi xây dựng Đề án theo 2 phương án nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi trực tiếp để lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp trong ngày 27/8/2020. Các Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp chịu trách nhiệm nghiên cứu, góp ý bằng văn bản và gửi lại Sở Giáo dục và Đào tạo trong ngày 28/8/2020. Sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hoàn thiện Đề án, gửi lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh trước ngày 02/9/2020 và tổng hợp hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 03/9/2020 để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 17 (dự kiến vào ngày 15/9/2020).

Các cầu thủ bóng đá Việt Nam ủng hộ Quảng Nam 200 triệu đồng phòng, chống Covid-19

Sáng ngày 27/8/2020,  nhóm đại diện của các cầu thủ bóng đá Việt Nam đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao số tiền 200 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Cũng dịp này, nhóm tiếp tục đến Huyện Nam Trà My trao ủng hộ 100 triệu đồng , 05 tấn gạo và đến huyện Quế Sơn trao tặng100 triệu đồng nhằm hỗ trợ chính quyền và nhân dân các địa phương vượt qua khó khăn, phòng, chống dịch bệnh.

Tác giả: Phương Thuận

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên kết

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

000063182

 

Chuyên trang tuyên truyền Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)