Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí số 153 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 27/9/2021) 27/09/2021
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 27/9/2021, như sau:
Thông cáo báo chí số 152 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 26/9/2021) 26/09/2021
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 26/9/2021, như sau:
Thông cáo báo chí số 151 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 25/9/2021) 25/09/2021
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 25/9/2021, như sau:
Thông cáo báo chí số 150 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 24/9/2021) 24/09/2021
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 24/9/2021, như sau:
Thông cáo báo chí số 149 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 23/9/2021) 23/09/2021
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 18h00 ngày 23/9/2021, như sau:
Thông cáo báo chí số 148 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 22/9/2021) 22/09/2021
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 18h00 ngày 22/9/2021, như sau:
Thông cáo báo chí số 147 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 21/9/2021) 21/09/2021
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 18h00 ngày 21/9/2021, như sau:
Thông cáo báo chí số 146 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 20/9/2021) 20/09/2021
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 18h00 ngày 20/9/2021, như sau:
Thông cáo báo chí số 145 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 19/9/2021) 19/09/2021
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 18h00 ngày 19/9/2021, như sau:
Thông cáo báo chí số 144 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 18/9/2021) 18/09/2021
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 18h00 ngày 18/9/2021, như sau:

Liên kết

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

0000161014

 

Chuyên trang tuyên truyền Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)