Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tin chỉ đạo điều hành

Chấm dứt việc tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 07/09/2020
Ngày 5/9, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2456/QĐ-UBND về việc chấm dứt thực hiện Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 4232/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp bách trong tình hình hiện nay trên phạm vi toàn tỉnh vào lúc 06 giờ 00 ngày 06/9/2020.
Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An kết thúc cách ly xã hội 28/08/2020
UBND tỉnh vừa ký quyết định 2372/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 về việc kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với 3 địa phương Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên từ 6 giờ ngày 28/8/2020.
Tăng cường hướng dẫn cài đặt Bluezone tại các điểm chốt chặn 27/08/2020
Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả hoạt động của các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến diễn ra vào sáng ngày 25/8.
Chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại hội nghị với các địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 24/08/2020
Ngày 22/8, UBND tỉnh ban hành thông báo số 318/TB-UBND về kết luận của đồng chí Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 tại Hội nghị giao ban trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 diễn ra vào ngày 21/8/2020.
Tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống Covid-19 21/08/2020
Ngày 20/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1265-CV/BTGTU đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, các Sở, ban ngành, địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống Covid-19.
Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới 19/08/2020
Ngày 19/8, UBND tỉnh ban hành công văn 4793/UBND-KGVX yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Cụ thể:
Phát huy hơn nữa vai trò nêu gương trong phòng chống dịch Covid-19 16/08/2020
Để thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; ngày 16/8, UBND tỉnh ban hành công văn số 4730/UBND-KGVX yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nội dung.
Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Quảng Nam 16/08/2020
UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Thông báo số 307/TB-UBND về việc Thông báo địa chỉ tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone 16/08/2020
Ngày 14/8, UBND tỉnh có công văn 4719/UBND-KGVX yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn triển khai một số nội dung nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone.
Tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại thành phố Hội An 13/08/2020
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2221 /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 13 tháng 8 năm 2020 về việc tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Hội An.

Liên kết

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

000038516

 

Chuyên trang tuyên truyền Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)