Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tin chỉ đạo điều hành

Triển khai thực hiện Thông báo 177 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 11/05/2020
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020; UBND tỉnh ban hành Công văn số 2531/UBND-KGVX yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm.
Tiếp tục tạm dừng các hoạt động vũ trường, karaoke để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 11/05/2020
UBND tỉnh vừa ban hành quyết đinh 1244 /QĐ-UBND, ngày 08 tháng 5 năm 2020 về việc tiếp tục tạm dừng các hoạt động vũ trường, karaoke để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở ăn uống phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh 08/05/2020
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 câp tỉnh vừa ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở mua sắm phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở mua sắm phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh 08/05/2020
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 câp tỉnh vừa ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở mua sắm phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh 08/05/2020
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 câp tỉnh vừa ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Ban hành Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực du lịch 06/05/2020
Ngày 5/5, Trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 ký Quyết định số 85/QĐ-BCĐ ban hành Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực du lịch được áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, gồm:
Tăng cường quản lý người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ và các chuyên gia 05/05/2020
Thực hiện Công văn số 2408/CV-BCĐ ngày 30/4/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về việc tăng cường quản lý người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ và các chuyên gia; ngày 4/5, UBND tỉnh ban hành công văn 2401/UBND-KGVX đề nghị các Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nội dung, cụ thể:
Cho phép các bãi tắm biển công cộng hoạt động trở lại 05/05/2020
Sau khi xem xét tình hình thực tế về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020; ngày 4/5, UBND tỉnh ban hành công văn 2421/UBND-KGVX chỉ đạo một số nội dung.
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 27/04/2020
Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; ngày 26/4, UBND tỉnh ban hành công văn 2326/UBND-KGVX yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung. Cụ thể:
Tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 25/04/2020
Ngày 25/4, UBND tỉnh ký quyết định 1190 /QĐ-UBND tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Liên kết

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

000021640

 

Chuyên trang tuyên truyền Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)