Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Triển khai thực hiện Thông báo số 08/TB-BCĐ của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19

Người đăng: Bùi Thị Thùy Dung Ngày đăng: 9:52 | 01/11 Lượt xem: 925

UBND tỉnh ban hành công văn 7702/UBND-KGVX ngày 29/10/2021 yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Thông báo số 08/TB-BCĐ của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyệt đối không lơ là, chủ quan, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, cảnh giác cao trong phòng, chống dịch Covid -19; tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp; nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám quyết định những vấn đề mới phát sinh thuộc thẩm quyền của người đứng đầu để chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch. Phát huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở, nhất là nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong giám sát, theo dõi y tế đối với các trường hợp đi về từ vùng dịch. Tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 23/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án đáp ứng nhanh, kịp thời với diễn biến dịch bệnh ngay khi phát hiện ca bệnh trong cộng đồng. 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid19; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên cài đặt, sử dụng ứng dụng Smart Quảng Nam, quét mã QR, khai báo y tế điện tử… phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Y tế khẩn trương hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành Quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng thống nhất chung trong toàn tỉnh. Hướng dẫn chuyên môn (cách ly, xét nghiệm, theo dõi sức khoẻ…) đối với các trường hợp đi đến Quảng Nam tương ứng với từng cấp độ dịch bệnh. Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn quản lý hoạt động chuyên môn thích ứng với dịch Covid-19 của các Sở, ngành trong từng lĩnh vực phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và đúng hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương đảm bảo ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ thực hiện, tránh chồng chéo. 

Chủ động đảm bảo các điều kiện về nguồn lực, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ”; thường xuyên rà soát về nhân lực, vật tư, thiết bị y tế, cơ sở điều trị; có kế hoạch huy động nhân lực y tế (tư nhân, y, bác sỹ nghỉ hưu, sinh viên ngành y…) để sẵn sàng đáp ứng công tác thu dung, điều trị Covid-19, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đáp ứng với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn; đảm bảo tối đa nguồn lực cho phòng, chống dịch để đạt mục tiêu và yêu cầu đề ra.

Căn cứ nhu cầu tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo độ tuổi để tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai đảm bảo nhanh nhất, hiệu quả nhất và an toàn nhất, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lựa chọn vắc xin. Ưu tiên tiêm chủng cho người cao tuổi, người có bệnh lý nền và phụ nữ mang thai; yêu cầu các cơ sở tiêm chủng sử dụng ứng dụng nền tảng Sổ sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng. Có Kế hoạch cụ thể tiêm chủng cho trẻ em để chủ động triển khai ngay khi Bộ Y tế phân bổ vắc xin.

Thường xuyên tổ chức thực hiện việc đánh giá, cập nhật và công bố cấp độ dịch để có các biện pháp y tế, hành chính phù hợp với từng cấp độ, từng địa bàn (trên phạm vi nhỏ nhất có thể) theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế.

Về công tác điều trị: Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám chữa bệnh các tuyến theo nguyên tắc điều trị các ca F0 không triệu chứng tại nhà, khu cách ly tập trung, các cơ sở y tế từ xã đến tỉnh tùy theo tình huống dịch Covid-19. Rà soát, tham mưu UBND tỉnh củng cố, phát triển hệ thống cơ sở, trang thiết bị y tế, hạ tầng kỹ thuật về ô xy y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến để điều trị bệnh nhân Covid-19 thể nặng.

Chú trọng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, vụ lợi cá nhân trong việc mua bán vật tư, sinh phẩm, thuốc, vắc xin, trang thiết bị phòng, chống dịch. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, có phương án tích hợp các phần mềm về khai báo y tế, tiêm chủng, xét nghiệm... để thuận tiện trong vấn đề quản lý và triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch; tổng hợp, cập nhật, cung cấp thông tin chính thống của Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh sớm nhất đến các cơ quan báo chí, truyền thông và các nhà mạng viễn thông. 

Tham mưu UBND tỉnh uỷ quyền Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định thiết lập vùng cách ly y tế, phong tỏa đối với các khu vực có nguy cơ rất cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn với quy mô nhỏ hơn cấp xã (thôn, tổ dân phố, cụm dân cư…). Yêu cầu trong quá trình phong tỏa, giãn cách, cách ly phải nhanh nhất, hẹp nhất, chặt nhất có thể để ngăn chặn nguồn lây và khi phân loại cấp độ dịch bệnh theo quy mô cấp xã hoặc nhỏ hơn cấp xã (đối với các huyện miền núi có thể xác định cấp độ dịch bệnh theo thôn, cụm dân cư; đối với các huyện đồng bằng xác định cấp độ dịch bệnh theo xã, phường, thị trấn hoặc nhỏ hơn). 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, quản lý hoạt động chuyên môn của ngành mình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch Covid-19; các hoạt động: quán bar, karaoke, vũ trường, game, rạp chiếu phim, cơ sở massage cho phép hoạt động trở lại ở vùng xanh và vùng vàng trên địa bàn tỉnh nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau: Đối với vùng xanh (cấp 1): được phép hoạt động nếu đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; người tham gia dịch vụ và chủ dịch vụ phải tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 06 tháng. Đối với vùng vàng (cấp 2): Được hoạt động nếu đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; người tham gia dịch vụ và chủ dịch vụ phải tiêm ít nhất 02 mũi vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 06 tháng. Riêng đối với vùng cam (cấp 3) và vùng đỏ (cấp 4): tiếp tục tạm dừng các dịch vụ không thực sự cần thiết nêu trên cho đến khi có thông báo mới.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội c