Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Hướng dẫn cách ly y tế đối với người tiếp xúc gần với ca bệnh trong giai đoạn mới

Người đăng: Hồ Thị Phương Thuận Ngày đăng: 16:20 | 09/11 Lượt xem: 359

Ngày 9/11, Sở Y tế có Công văn 3285/SYT-NVY về điều chỉnh, thay thế Công văn số 3275/SYT-NVY của Sở Y tế ngày 08/11/2021 về việc hướng dẫn cách ly y tế đối với người tiếp xúc gần với ca bệnh trong giai đoạn mới (F1).

Căn cứ thực tiễn tình hình dịch bệnh, khả năng đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh trong giai đoạn hiện tại, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam hướng dẫn một số nội dung liên quan đến thời gian cách ly y tế với những đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh (F1) như sau: File đính kèm: Công văn