Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

Người đăng: Nguyễn Thúy Hằng Ngày đăng: 19:06 | 09/12 Lượt xem: 108

UBND tỉnh ban hành công văn 8803/UBND-KTN ngày 8/12/2021 về việc tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong các Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ đầu tư hạ tầng các Khu, Cụm công nghiệp khẩn trương kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong các Khu, Cụm công nghiệp được phân công phụ trách, nhất là cơ sở đã xuất hiện các ca F0, có số lượng người lao động lớn. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục và xử lý nghiêm các trường hợp lơ là, chủ quan, vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 theo thẩm quyền; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý đối với các trường hợp vượt thẩm quyền.
Công an tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp nắm tình hình, xác minh các đối tượng vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh, làm lây lan dịch bệnh Covid-19 trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để xử lý nghiêm theo quy định, đảm bảo an ninh trật tự tại các Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn tin: Quangnam.gov.vn

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: