Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3271/UBND-KTN
Ngày ban hành: 01/06/2021
Người ký: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Quang
Ngày hiệu lực: 01/06/2021
Tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông và tăng cường hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản của các địa ph