Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí số 358 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 25/04/2022) 26/04/2022
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 25/04/2022, như sau:
Thông cáo báo chí số 357 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 24/04/2022) 25/04/2022
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 24/04/2022, như sau:
Thông cáo báo chí số 356 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 23/04/2022) 25/04/2022
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 23/04/2022, như sau:
Thông cáo báo chí số 355 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 22/04/2022) 25/04/2022
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 22/04/2022, như sau:
Thông cáo báo chí số 353 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 20/04/2022) 21/04/2022
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 20/04/2022, như sau:
Thông cáo báo chí số 352 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 19/04/2022) 20/04/2022
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 19/04/2022, như sau:
Thông cáo báo chí số 351 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 18/04/2022) 19/04/2022
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 18/04/2022, như sau:
Thông cáo báo chí số 350 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 17/04/2022) 18/04/2022
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 17/04/2022, như sau:
Thông cáo báo chí số 349 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 16/04/2022) 18/04/2022
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 16/04/2022, như sau:
Thông cáo báo chí số 347 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 14/04/2022) 15/04/2022
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 14/04/2022, như sau:

Liên kết

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

0000711216

 

Chuyên trang tuyên truyền Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)