Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí số 263 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 15/01/2022) 15/01/2022
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 15/01/2022, như sau:
Thông cáo báo chí số 262 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 14/01/2022) 15/01/2022
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 14/01/2022, như sau:
Thông cáo báo chí số 261 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 13/1/2022) 14/01/2022
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 13/1/2022, như sau:
Thông cáo báo chí số 260 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 12/1/2022) 13/01/2022
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 12/1/2022, như sau:
Thông cáo báo chí số 259 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 11/1/2022) 12/01/2022
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 11/1/2022, như sau:
Thông cáo báo chí số 258 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 10/1/2022) 11/01/2022
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 10/1/2022, như sau:
Thông cáo báo chí số 257 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 9/1/2022) 10/01/2022
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 9/1/2022, như sau:
Thông cáo báo chí số 256 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 8/1/2022) 09/01/2022
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 8/1/2022, như sau:
Thông cáo báo chí số 255 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 7/1/2022) 09/01/2022
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 7/1/2022, như sau:
Thông cáo báo chí số 254 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 6/1/2022) 06/01/2022
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 6/1/2022, như sau:

Liên kết

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

0000282259

 

Chuyên trang tuyên truyền Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)